Regionální rozvoj - aktuální informace

19.5.2022

seminář Otevřené dílny

jménem pana Adama Valenty, radního pro regionální rozvoj, přijměte prosím pozvání na Roadshow k otevřeným dílnám, která se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu 6. – 8. června 2022

1.4.2022

Semináře k IROP 2021-2027

Centrum pro regionální rozvoj připravilo na jaro letošního roku sérii akcí s názvem IROP TOUR, na kterých představí aktuální informace k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP).

4.10.2021

Setkání na téma „Rozvoj obcí a regionů 2021“

Regionální stálá konference ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a regionální rozvojovou agenturou CIRI si dovolují pozvat zástupce obcí a regionální partnery na již 7. ročník workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů“.

20.9.2021

Inspirativní region - soutěž pro města a obce

Máte ve vaší obci zajímavý projekt, který je spojený s podporou podnikání nebo s rozvojem podnikatelského prostředí? Něco, co se skutečně podařilo a chtěli byste to sdílet s ostatními? Do 15.října se můžete přihlásit, CzechInvest s vítězi mimo jiné natočí medailonky, které pak mohou využít při své propagaci.

8.3.2021

Více než 30 milionů korun na výsadby stromů v krajině i ve městech od místních akčních skupin

Nové výsadby stromů, ale i řádná péče o ty stávající jsou důležité, zaznívá z 15 spolků v Královehradeckém kraji, které spojuje zkratka MAS, tedy místní akční skupina. Všechny také pojí zájem o venkovský region, ke kterému příroda a stromy neodmyslitelně patří. Jen od roku 2017 podpořily MAS 30 projektů zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech. Dotace využité pro tyto environmentální projekty převyšují částku 30 milionů korun.

25.2.2021

Syntéza strategií CLLD - MAS

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji = více jak 1 mld. Kč dotací EU na rozvoj venkova v letech 2014–2020