Transformace pobytových sociálních služeb

11.7.2018

Pokračování transformace a zvyšování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji v letech 2017 a 2018

V souladu se schválenými strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti pokračuje Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb v krocích, které přispějí k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

17.3.2017

Pokračování transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

V návaznosti na schválenou Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním činí Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb další kroky k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

27.6.2012

Rok 2012: příprava investičních projektů

Rok 2012 je rokem přípravy projektových žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

30.9.2010

Rok 2010: Vyhodnocování potřeb, analyzování zdrojů a hledání optimálních řešení

Rok 2010 je z hlediska přípravy transformace vybraných pobytových sociálních služeb zlomový. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje realizaci podpůrného neinvestičního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. Vybraná zařízení ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje realizují přípravnou část transformačního procesu.