Rozvoj kraje - aktuální informace

19.5.2023

Semináře pro žadatele

Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami poskytování kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji. Dozvíte se, kdy a jakým způsobem lze podávat žádosti o dotaci.

18.5.2023

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Královéhradecký kraj vyhlásí poprvé v letošním roce soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Garantem a vyhlašovatelem soutěže je Rada kvality ČR pod záštitou MPO. Pro uspořádání „nultého“ ročníku budou vyhlášeny dvě kategorie, a to pro soukromý sektor a veřejný sektor. Smyslem soutěže je ocenit takové společnosti/veřejný sektor, který v návaznosti na svou činnost je regionálně, sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědný a touto společenskou odpovědností se aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

16.5.2023

Dokumenty k vyúčtování - výzva č. 22OPK01 (Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti)

Příjemce má povinnost provést výměnu zdroje vytápění do 24 měsíců od podpisu smlouvy poskytovatelem dotace (Královéhradeckým krajem). V tomto období musí též předložit Závěrečnou zprávu včetně dokladů k vyúčtování. Veškeré změny jsou oznamovány poskytovateli dotace neprodleně po jejím provedení (týká se především kontaktních a identifikačních údajů) nebo před jejím provedením (např. změna zdroje vytápění, rekonstrukce nemovitosti) na formuláři "Prohlášení o změnách". Dokumenty ke stažení naleznete v příloze.

16.5.2023

Výsledky 2. kola dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele KHK v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na zasedání konaném dne 15. května 2023 výsledky 2. kola dotačního programu na podporu činností podporujících obyvatele KHK v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti. Přílohy obsahují tabulku s výsledky dotačního řízení a pokyny k tisku smlouvy.

16.5.2023

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na zasedání konaném dne 15. května 2023 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2023. Přílohy obsahují tabulky s výsledky dotačního řízení a pokyny k tisku smlouvy.