Strategické a koncepční dokumenty

24.9.2021

Výstupy analýzy k revitalizaci kapucínského kláštera v Opočně

Během léta 2021 proběhlo průzkumné šetření postojů místních obyvatel v Opočně k revitalizaci kapucínského kláštera. V průběhu července vedli studenti Ústavu etnologie FF UK otevřené rozhovory s veřejností o jeho budoucím využití. V září se do průzkumu zapojila organizace Nová síť, která jednala se zástupci města a místními institucemi. Výsledky analýzy byly prezentovány 24. září v Kodymově národním domě v Opočně.

16.8.2021

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Královéhradecký kraj zpracovává novou strategii cestovního ruchu na období 2022–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentů, ale zejména nutnost stanovit novou vizi rozvoje turismu pro další období.

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.