Strategické a koncepční dokumenty

22.11.2022

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022–2030 (dále jen Strategie) je střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, který mimo jiné navazuje na Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014–2020, a stanovuje výchozí rámec pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu.

24.9.2021

Výstupy analýzy k revitalizaci kapucínského kláštera v Opočně

Během léta 2021 proběhlo průzkumné šetření postojů místních obyvatel v Opočně k revitalizaci kapucínského kláštera. V průběhu července vedli studenti Ústavu etnologie FF UK otevřené rozhovory s veřejností o jeho budoucím využití. V září se do průzkumu zapojila organizace Nová síť, která jednala se zástupci města a místními institucemi. Výsledky analýzy byly prezentovány 24. září v Kodymově národním domě v Opočně.

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.