Příroda a krajina

11.5.2021

Návrh plánu péče o přírodní památku Údolí Bystřice na období 2022 - 2036

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Údolí Bystřice, ležící v katastrálních územích Boháňka, Červená Třemešná, Doubrava a Hořice v Podkrkonoší.

23.3.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Strž ve Stupné na období 2022 - 2036

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Strž ve Stupné, ležící v katastrálním území Stupná.

23.3.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Kalské údolí na období 2022 - 2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kalské údolí, ležící v katastrálním území Bezník, Kal, Vidonice, Vřesník u Tetína a Horní Brusnice.

23.3.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Kazatelna na období 2022 - 2031

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kazatelna, ležící v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší, Rašín, Klenice, Dolní Černůtky a Horní Černůtky.

10.2.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Nad Blatinou na období 2022 - 2031

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v okrese Jičín, v katastrálním území Dolní Černůtky. Rozloha přírodní památky je dle výše uvedeného nařízení 6,26 ha.

4.2.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Údolí Javorky na období 2022 - 2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Údolí Javorky, ležící v okrese Jičín, katastrálních územích Dolní Javoří, Horní Nová Ves, Uhlíře.

4.2.2021

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Stav na období 2022 - 2036

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stav, ležící v okrese Jičín, katastrálním území Stav

8.12.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Stará Metuje na období 2022 - 2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Stará Metuje, ležící v katastrálním území Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Rychnovek, Starý Ples a Šestajovice u Jaroměře.

2.12.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Bystřice na období 2022 - 2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bystřice, ležící v okresech Jičín a Hradec Králové, v katastrálních územích Benátky, Boharyně, Březovice, Cerekvice nad Bystřicí, Dohalice, Dolní Černůtky, Hněvčeves, Jeřice, Kunčice u Nechanic, Lubno u Nechanic, Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Popovice u Nechanic, Sadová u Sovětic, Sobětuš, Sovětice, Třebovětice, Třesovice. Rozloha přírodní památky je dle výše uvedeného nařízení 27,91 ha.

6.11.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Lukavecký potok na období 2022 - 2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Lukavecký potok, ležící v okrese Jičín, katastrálních územích Černín u Lukavce, Šárovcova Lhota, Dolní Nová Ves.