Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II

30.7.2013

STATISTICKÁ ŠETŘENÍ A MONITORING - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Projekt „Statistická šetření a monitoring cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“ probíhal v letech 2011-2013, a to v osmi po sobě jdoucích tříměsíčních etapách. Data byla nasbírána ve všech turisticky významných oblastech KHK a celkem bylo dotázáno 4379 osob včetně dětí. Výsledky jsou shrnuty v závěrečné zprávě (viz příloha).

10.12.2012

TURISMEM S PROJEKTEM

aktuální stav projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“, financovaného z ROP NUTS II Severovýchod

12.9.2012

Výstava FRANTIŠKA KUPKY v Hradci Králové

V průběhu měsíce srpna (od 31.7-31.8.2012) proběhla ojedinělá výstava reprodukcí Františka Kupky a to přímo na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Návštěvníci se tak mohli seznámit s Kupkovou tvorbou a jeho nejznámějšími díly v průběhu celého jeho života.