Aktuality

21.červen Kraj ocenil dobrovolníky, kteří pečují o historické památky v regionu

Kraj ocenil dobrovolníky, kteří pečují o historické památky v regionu

Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky, kteří udržují a opravují historické památky v regionu. Cenu za příkladnou obnovu architektonického dědictví či popularizační činnost získal Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého, majitelka téměř dvousetleté chalupy v Krkonoších a dlouholetý zachránce hradu Vízmburk. Během slavnostního odpoledne byly předány i Pamětní plakety za péči o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.

18.červen Parkování v náchodské nemocnici se výrazně zlepší

Parkování v náchodské nemocnici se výrazně zlepší

S nedostatkem parkovacích ploch v oblastní nemocnici Náchod se dlouhodobě potýkají pacienti a jejich návštěvy i zaměstnanci. Královéhradecký kraj proto nechá vybudovat nové parkovací plochy a čtyřpodlažní parkovací dům. Náklady odhaduje na 50 milionů korun bez daně.

18.červen Chytrý region dělají chytrá města

Chytrý region dělají chytrá města

Královéhradecký kraj cílí svoji podporu podle konkrétních potřeb regionů, měst a obcí. Vychází přitom z programového prohlášení krajské rady a Strategie rozvoje kraje na období 2021–2027.

18.červen Kraj opraví kolektory ve dvorské nemocnici

Kraj opraví kolektory ve dvorské nemocnici

Podzemní kolektory v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem projdou rekonstrukcí za necelých devět milionů korun. Investice je nezbytná i s ohledem na připravovanou stavbu operačních sálů na budově laboratoří.

17.červen Mezinárodní cena vévody z Edinburghu odstartovala novou výzvu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu odstartovala novou výzvu

Na počest nedožitých sta let prince Philipa odstartovala 10. června nová výzva Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu s názvem #dofe100. Je určena všem, kteří chtějí podpořit restart aktivního života dětí a mladých lidí po pandemii a umožnit jim zapojení do tohoto mezinárodního projektu. Školy a organizace mohou založit vlastní výzvu do konce června.

17.červen Pachová a optická zradidla pomohou zabránit kolizi se zvěří

Pachová a optická zradidla pomohou zabránit kolizi se zvěří

Na silnicích I. a II. třídy v Královéhradeckém kraji zvýší bezpečnost provozu další pachová a optická zradidla. Na jejich pořízení kraj přispěl Českomoravské myslivecké jednotě částkou 300 tisíc korun. Ta je rozdělí mezi své okresní myslivecké spolky.

16.červen Titul Stavba roku Královéhradeckého kraje získaly Petrof gallery a Stezka korunami stromů

Která stavba letos zaujme porotu?

Přihlásit se do soutěže Stavba roku 2021 Královéhradeckého kraje je možné pouze do konce června. Investoři, projektanti i zhotovitelé mohou přihlašovat stavby všech kategorií zkolaudované nebo s povoleným zkušebním provozem během uplynulých tří let. Výsledky letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeny koncem roku za účasti krajského vedení. V roce 2020 usilovalo o titul 15 staveb, zvítězila rozhledna na Velké Deštné.