Regionální rozvoj - radonový program ČR

RADON V BYTECH A DOMECH

Stále existuje možnost nechat si zdarma změřit koncentraci radonu v bytech a domech! Při naměření zvýšené koncentrace je možné žádat při splnění stanovených podmínek prostřednictvím Krajského úřadu o dotaci na ozdravná opatření až do výše 150 000 Kč.