Sociálně-právní ochrana dětí

Průvodce systémem pro pěstouny
a žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu

Portál pro podporu orgánu sociálně-právní ochraby dětí KÚ Královéhradeckého kraje najdete na adrese: http://stansenahradnimrodicem.cz/

3.1.2022

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zákonem č. 363/2021 Sb. ze dne 9. 9. 2021 došlo s účinností od 1. 1. 2022 k novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů. Vyhláškou č. 449/2021 Sb. ze dne 30. 11. 2021 došlo ke změně Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

11.8.2017

Sociálně-právní ochrana dětí

Činnost krajských úřadů, na úseku sociálně právní ochrany dětí, a tedy i Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je specifikována v zákoně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí).