Doprava

10. 6. 2021

Seznam autobusových zastávek IREDO v kraji

Seznam zastávek, které jsou v systému autobusové dopravy Královéhradeckého kraje. Nejsou zde obsaženy zastávky MHD a ty, které nejsou součástí dopravy v kompetenci kraje.

XLSX CSV GeoJSON SHP zdroj Datum aktualizace
KHK*) 09. 06. 2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • FID - jedinečný identifikátor
 • CRZ - číslo centrálního registru zastávek
 • NAZEV_ZAST - název zastávky

Formát GEOJSON a SHP:

 • souřadnicový systém JTSK

Linky a spoje - výpis návaznosti autobusových linek

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
odbor dopravy 10.3.2020

Popis dat:

 • linka – označení čísla autobusové linky navazujícího spoje v souladu s vydanou licencí
 • spoj – označení čísla navazujícího spoje dle schváleného jízdního řádu
 • dopravce – dopravní společnost, která daný konkrétní čekající spoj zajišťuje
 • tč – tarifní číslo dle schváleného jízdního řádu, v kterém je čekání požadováno
 • příjezd – pravidelný příjezd konkrétního čekajícího spoje v souladu se schváleným jízdním řádem
 • čeká (min) – maximální doba čekání spoje
 • odjezd – pravidelný odjezd konkrétního čekajícího spoje v souladu se schváleným jízdním řádem
 • zastávka – název zastávky, v které probíhá vzájemný přestup, resp. dochází k čekání prvního spoje na spoj druhý
 • vyčká (min) – maximální doba čekání spoje
 • typ – typ dopravního spoje, na který je čekáno: vlak/bus
 • linka – označení čísla autobusové linky, na kterou je čekáno v souladu s vydanou licencí
 • spoj – označení čísla spoje, na který je čekáno dle schváleného jízdního řádu
 • dopravce – dopravní společnost, která daný konkrétní spoj, na který je čekáno zajišťuje
 • z/do zast – směr, z kterého autobus/vlak, na který je čekáno přijede
 • nav. čas – čas příjezdu spoje, na který je čekáno dle pravidelného jízdního řádu
 • časDoSetkání (min) – čas do setkání spojů

Čekací doby autobusových linek

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
odbor dopravy 10.3.2020

Popis dat:

 • linka – označení čísla autobusové linky čekajícího spoje v souladu s vydanou licencí
 • spoj – označení čísla čekajícího spoje dle schváleného jízdního řádu
 • dopravce – dopravní společnost, která daný konkrétní čekající spoj zajišťuje
 • tč – tarifní číslo dle schváleného jízdního řádu, v kterém je čekání požadováno
 • odjezd – pravidelný odjezd konkrétního čekajícího spoje v souladu se schváleným jízdním řádem
 • zastávka – název zastávky, v které probíhá vzájemný přestup, resp. dochází k čekání prvního spoje na spoj druhý
 • vyčká [min] – maximální doba čekání spoje
 • typ – typ dopravního spoje, na který je čekáno: vlak/bus
 • linka – označení čísla autobusové linky, na kterou je čekáno v souladu s vydanou licencí
 • spoj – označení čísla spoje, na který je čekáno dle schváleného jízdního řádu
 • dopravce – dopravní společnost, která daný konkrétní spoj, na který je čekáno zajišťuje
 • z/do zast – směr, z kterého autobus/vlak, na který je čekáno přijede
 • nav. čas – čas příjezdu spoje, na který je čekáno dle pravidelného jízdního řádu