Formuláře a tiskopisy ke stažení

1. 2. 2023 Autor: Roman Pavlíček

K případnému využití zde zveřejňujeme nezávazné vzory některých písemností.

Veškeré dokumenty týkající se oblasti přezkoumání hospodaření zasílejte Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odbor analýz, podpory řízení a kontroly - oddělení přezkumu hospodaření obcí, pouze v elektronické podobě do datové schránkyv souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.


  • Źádost o přezkoumání hospodaření obce/DSO za rok 2023, oznámení o zadání přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
  • připravuje se
  • Podání informace o uzavření smlouvy s auditorem na provedení přezkoumání hospodaření za rok 2023 -
  • připravije se 
  • Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků -
  • Opatření k nápravě chyb a nedostatků - vzor (doc, 29 kB, 9.11.2017 12:19)
  • Zpráva o plnění přijatých opatření -
  • Zpráva o plnění opatření - vzor (doc, 28 kB, 9.11.2017 12:21)