Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

14.10.2004

USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje, aktualizace Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji, rozsah základní dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na rok 2005
Pozn.: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici - výjezdní zasedání.

27.5.2004

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

1. Koncepce centralizace zdravotnictví 2004
2. Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
3. Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
Pozn: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici v elektronické podobě (výjezdní zasedání).

25.3.2004

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Dodatek č. 1 nájemní (leasingové) smlouvy na pořízení administrativního centra Královéhradeckého kraje, bezúplatný převod akcií společnosti Novobydžovské nemocnice a.s. do majetku Oblastní nemocnice Jičín a.s., nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.