Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

9.3.2006

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji, Transformace Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Seznam investičních akcí na silnicích II. a III. třídy Královéhradeckého kraje v letech 2006-2007, 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

8.12.2005

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2006, Rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2007 - 2016, Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti školství

Pozn: *) diskuze k bodům 69-86 byla sloučena

3.11.2005

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, informace k dálnici D 11, nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje, problematika oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, problematika oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, problematika oblasti životního prostředí a zemědělství

31.3.2005

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, Nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Rozdělení dotací Krajského POV na rok 2005, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji. Zařazení a financování akcí v rámci Fondu reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2005.