Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

10.5.2007

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2007; Programy podpor Královéhradeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje, Dotační programy v oblasti vzdělávání na rok 2007 navrhované k podpoře z rozpočtu Královéhradeckého kraje; Návrh záměru postupu transformace příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí Královéhradeckého kraje na jinou formu poskytovatele sociálních služeb

29.3.2007

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje, Dotace programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2007, Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, Návrh na uzavření smlouvy o směně nemovitostí Královéhradeckého kraje a ČR - Úřad práce v Hradci Králové, Návrh změny organizace dopravní obslužnosti v úezmí ležícím v okolí tratě 063 Kopidlno - Dolní Bousov

15.2.2007

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Transformace Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Administrativní centrum Královéhradeckého kraje, Zpráva představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s., 7. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

24.10.2006

USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Změny v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2007/2008 požadované školami a školskými zařízeními zřizvanými Královéhradeckým krajem, 5. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje, Program obnovy venkova pro rok 2007, Návrh zadání územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje

14.9.2006

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2006, Požadavky na zajištění dopravní obslužnosti, Strategická průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Banskobystrickým krajem a Královéhradeckým krajem v oblasti cestovního ruchu, Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

22.6.2006

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2005; Veřejná zakázka - úvěr na financování investičních akcí Královéhradeckého kraje; Založení akciové společnosti "SÚS Královéhradeckého kraje"; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

18.5.2006

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, za rok 2005; dotační programy; 2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje; Zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2006; Přijetí úvěru na financování investičních akcí Královéhradeckého kraje; Pozn: hlasování 65 je neplatné