Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

9.10.2008

USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Přijetí daru a převod akcií Městské nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, Rozsah dopravní obslužnosti na rok 2009 na území Královéhradeckého kraje, Založení obecně prospěšné společnosti "Revitalizace KUKS", Poskytnutí půjčky Vodovodnímu svazu Císařská studánka
Pozn: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici v elektronické podobě (výjezdní zasedání).

11.9.2008

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009; Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 ; Převzetí budovy Knihovnicko informačního centra v Hradci Králové do vlastnictví Královéhradeckého kraje; Analýza dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

15.5.2008

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Jednací řád Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Žádost města Chlumec nad Cidlinou o spolufinancování komunikace z průmyslové zóny Chlumec nad Cidlinou; Rozdělení finanční podpory z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2008;

Upozornění: Od projednávání bodu 23. – 46. došlo k technickým problémům (výpadek elektrického proudu), tudíž není k této části 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pořízen zvukový záznam a hlasovací protokoly, sčítání hlasování zajišťovali skrutátorky.

3.4.2008

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji na školní rok 2006/2007; Dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008; Urychlení výstavby dálnice D11/R11, Dotace RRD 200806 Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje a dotace RRD 200805 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech; Aktualizace rozpočtu akce Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny

13.12.2007

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008; Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje; Rozdělení disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2007; Rozsah dopravní obslužnosti na rok 2008 na území Královéhradeckého kraje; Revitalizace území KUKSU

25.10.2007

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Transformace Centra evropského projektování na akciovou společnost; Aktualizace rozpočtu akce Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny; Poskytnutí finančního daru pro obec Havlovice - celostátní vítěz soutěže Vesnice roku 2007 za Královéhradecký kraj; Ingormace k Transformaci příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí
Pozn.: Snížená kvalita zvukového záznamu zasedání! Nahrávky některých bodů nejsou rozpoznatelné a proto nebyly zveřejněny.

13.9.2007

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh opatření zajištění udržitelného rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem; Vstup do práv a závazků z Nájemní /leasingové/ smlouvy, ručitelský závazek, smlouvy o poskytnutí půjčky; Návrh na transformaci lékařské služby první pomoci v Královéhradeckém kraji

Pozn.: Zvukový záznam zasedání nebyl z technických důvodů pořízen!

21.6.2007

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Založení akciové společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje; Analýza rizik zpracovaná pro bývalý areál společnosti Vertex v Libčanech; Administrativní centrum (RegioCentrum Nový Pivovar) Královéhradeckého kraje; Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje na rok 2006; Aktualizace rozpočtu akce Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny