Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

3.12.2009

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010; Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou; Transformace Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a. s. na příspěvkovou organizaci

22.10.2009

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Příprava projektů příspěvkových organizací odvětví kultury pro podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, opatření3.1; Transformace Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. na příspěvkovou organizaci a cese leasingu; Projekt Archeopark Všestary

10.9.2009

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Poskytnutí neinvestičního transferu zdravotnickým akciovým společnostem a úprava kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2009; Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2009 ; Návrh na podpis Dodatku k Dohodě o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Banskobystrickým samosprávným krajem ; Zvýšení základního kapitálu ZOO Dvůr Králové a. s. ; Návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09

28.5.2009

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Rámec činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s.; Rozdělení neinvestičních dotací z grantových programů Královéhradeckého kraje z oblasti kultury a památkové péče; Dotační programy v oblasti školství pro rok 2009

5.3.2009

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh na poskytnutí dotace Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s. r. o.; Návrh na projednání žádostí o proplácení regulačních poplatků; Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009; Změny ve funkcích členů výborů zastupitelstva Královéhradeckého kraje

22.1.2009

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh na odvolání z funkce člena Rady Královéhradeckého kraje; Změny ve výkonu funkcí členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Návrh na schválení Smluv o proplácení regulačních poplatků za pojištěnce; Informace ve věci postupu zachování dostupné zdravotní péče na území Vrchlabska

11.12.2008

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v souvislosti se zrušením záměru postupu transformace příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí Královéhradeckého kraje na jinou formu poskytovatele sociálních služeb; Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje