Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

5.5.2011

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh na optimalizaci středního školství v Novém Městě nad Metují; Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu; Návrh na přidělení dotace žadatelům do dotačního programu Profesionalizace svazků obcí; Návrh na přidělení dotace žadatelům do dotačního programu Obnova historických varhan

27.1.2011

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh na uzavření smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby; Poskytnutí nenivestičních dotací na zajištění provozu obecně prospěšných společností; Poskytnutí neinvestičních dotací organizátorům vybraných kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

2.12.2010

USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; Návrh na změnu zdravotní péče v nemocnici Opočno; Vyřizování korespondence adresované členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Aktualizace dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013

4.11.2010

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje; Zásady poskytování finanční podpory z prostředků Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje; Optimalizace sítě speciálních škol v Královéhradeckém kraji

9.9.2010

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh koncepce zdravotnictví; Změny v rozsahu a struktuře zdravotní péče v nemocnici Opočno; Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2010; Žádost o půjčku Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově na realizaci projektu Broumovský klášter

17.6.2010

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2009; Změny v rozsahu zdravotní péče Oblastní nemocnice Náchod a.s.; Návrh na darování nemovitého a movitého majetku Střední škole - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

6.5.2010

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky obci Humburky; Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010; Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2010

25.3.2010

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Dotace programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010; Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Humburky; Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010; Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 208/2009

28.1.2010

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové ambulantní nemocniční péče; Návrh rozsahu dopravní obslužnosti po území Královéhradeckého kraje v roce 2010 v autobusové a železniční veřejné dopravě; Žádost městyse Černý Důl o prodloužení splatnosti půjčky; Návrh na financování investičních akcí pro rok 2010 v rámci uzavřené Úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s.