Kotlíkové dotace - aktuality

10.1.2019

Seznam schválených žádostí do výzvy č. 18OPK01 Kotlíkové dotace

Rada Královéhradeckého kraje dne 7.1.2019 schválila poskytnutí dotací v rámci výzvy č. 18OPK01 na kotlíkové dotace všem 818ti žadatelům (z celkového počtu 861), kteří podali oprávněnou žádost o poskytnutí dotace, jenž splnila podmínky dotačního programu.

26.9.2018

Upozornění k podání elektronické žádosti

Prosíme žadatele, aby po odeslání elektronické verze projektové žádosti prostřednictvím dotačního portálu DOTIS nečekali na potvrzující e-mail. Změnu stavu zjistí uživatel po přihlášení na svůj účet v DOTIS - žádost bude ve stavu "odeslaná". E-mail se odesílá automaticky až po 2. 10. 2018, kdy dojde k přesunutí všech řádně podaných žádostí do hodnotitelského modulu. Listinnou verzi žádosti, prosím, doručte do 10 pracovních dnů od odeslání elektronické verze, nikoli od obdržení potvrzujícího e-mailu. Děkujeme.

18.6.2018

Výzva k účasti na testování elektronického systému podávání žádostí!!!

Královéhradecký kraj jako poskytovatel dotace v rámci programu 18OPK01 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace vyzývá potenciální žadatele i ostatní zájemce s funkční registrací v aplikaci DOTIS k testování elektronického systému pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci. Testování systému podávání žádosti do elektronického Pořadníku žadatelů bude probíhat od pondělí 18. 6. 2018 od 8:00 do čtvrtku 28. 6. 2018 do 14:00. Zájemci, kteří chtějí v září podávat své žádosti do výzvy 18OPK01 mohou využít této možnosti vyzkoušet si, jak bude zápis probíhat ve středu 19. 9. 2018 v 10:00 hodin.

31.5.2018

GDPR - informace pro příjemce a žadatele

V souvislosti s účinností tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od 25. 5. 2018 zveřejňujeme informace pro žadatele a příjemce v rámci programu Kotlíkových dotací.

25.5.2018

Semináře pro novou výzvu Kotlíkových dotací

Královéhradecký kraj plánuje v září 2018 spustit novou výzvu na předkládání žádostí o Kotlíkovou dotaci. V případě zájmu získat dotaci na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího 3. - 5. emisní třídu za nový zdroj vytápění (automatický kotel kombinovaný na uhlí a biomasu, kotel spalující výhradně biomasu s ručním i automatickým přikládáním paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo), využijte prosím této příležitosti k seznámení se s hlavními podmínkami dotačního programu i způsobem podání žádosti.

16.4.2018

Nepřijatelnost některých kotlů ATMOS v rámci Kotlíkových dotací

Královéhradecký kraj byl Státním fondem životního prostředí informován o chybě ve značení kotlů Atmos s možným dopadem na potenciální žadatele o Kotlíkovou dotaci. Konkrétně bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Jak potvrdil i výrobce, tyto kotle mohou mít na štítku uvedenu nižší třídu než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují.