Aktuality

28.srpen Bezpečné nábřeží se letos neuskuteční

Bezpečné nábřeží se letos neuskuteční

Letos se neuskuteční prezentační akce složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje Bezpečné nábřeží. Důvodem je především vysoké riziko nákazy koronavirem pro příslušníky bezpečnostních složek.

28.srpen Hrad Potštejn se vrátí do časů Karla IV.

Hrad Potštejn se vrátí do časů Karla IV.

Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností More.is.More vyvinul mobilní aplikaci, s jejíž pomocí mohou lidé při návštěvě hradu Potštejn nahlédnout do historie. Naskenovaná data zároveň poslouží pro uchování památky do budoucna.

27.srpen V Trutnově vzniká regionální Poradenské a vzdělávací centrum

V Trutnově vzniká regionální Poradenské a vzdělávací centrum

Královéhradecký kraj buduje v Trutnově regionální Poradenské a vzdělávací centrum při zdejší pedagogicko-psychologické poradně. To bude klientům poskytovat služby ve zrekonstruovaném objektu bývalého internátu České lesnické akademie. Projekt nového centra vyjde na 67 milionů korun s termínem ukončení stavebních prací zhruba za 18 měsíců.

27.srpen Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

V sídle Královéhradeckého kraje se uskutečnilo setkání nezávislých domácích obchodníků a zemědělců. Cílem bylo prohloubit a posílit spolupráci, případně ji vytvořit tam, kde doposud chybí, a ukázat, že předpokladem úspěšného zvládnutí krize i soběstačnosti je podpora lokálních ekonomik, spolupráce a vzájemných vazeb. Setkání se zúčastnil hejtman Jiří Štěpán, zástupci Asociace českého tradičního obchodu a členové Zemědělského svazu ČR.

26.srpen Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

Rada Královéhradeckého kraje schválila návrh poskytnutí dotací ve výši téměř 24 milionů korun v oblastech regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství. Z této částky musí přibližně 21,3 milionu korun ještě schválit Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. září.

26.srpen Oborovník nasměruje deváťáky za vysněným středoškolským oborem

Oborovník nasměruje deváťáky za vysněným středoškolským oborem

Královéhradecký kraj vydal a všem žákům devátých tříd v regionu rozdá užitečnou pomůcku při výběru střední školy. Brožura Oborovník obsahuje v přehledné a jednoduché podobě kompletní nabídku oborů, které krajské střední školy nabízejí. Přihlášky do středoškolského studia se přijímají do 1. března.

25.srpen Vzdělávání dostane nový impuls

Vzdělávání dostane nový impuls

Královéhradecký kraj a dalších osm zastřešujících subjektů se zapojí do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II). Projekt, jehož cílem je zvýšení kvality výuky a zlepšení prostředí ve školách prostřednictvím modernizace vzdělávání, efektivnější propojení studia a praxe a podpora rovného přístupu ke vzdělání, se bude realizovat během téměř tří let a jeho rozpočet počítá s částkou přes 190 milionů korun. Většinu prostředků pokryje dotace z evropských fondů.

24.srpen Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen

Rada Královéhradeckého kraje udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2019 Martině Poliakové v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu, Janě Langové v oboru ručně paličkovaná krajka a Veronice Tymelové za keramickou tvorbu. Cenu kraj uděluje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

24.srpen Ve Dvoře Králové vznikne centrum kybernetické bezpečnosti

Ve Dvoře Králové vznikne centrum kybernetické bezpečnosti

Na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem vznikne Junior centrum excelence informační bezpečnosti (JCE IB) zaměřené na výuku informační a kybernetické bezpečnosti. Příprava projektu z IROP ve výši 13 milionů korun začne v září tohoto roku, vlastní realizace v roce 2021.