Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

5. 9. 2018 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo III. výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci dotačního podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. Lhůta pro příjem žádostí je od 17. 9. 2018 do 15.1. 2019.

Podpora se poskytuje obcím na výstavbu a obnovu, nebo rekonstrukci, opravu a odbahnění rybníků a nádrží.

Cílem programu "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.


Celková alokace finančních prostředků je 400 mil.Kč.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva zemědělství.Soubory ke stažení