Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v KHK 2019

4. 11. 2019 Autor: Martina Smudková

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2019, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (Usnesení č. ZK/21/1620/2019), je možné využívat do 31. prosince 2019 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Vsouladu spříslušnou Metodikou Královéhradeckého kraje a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace zrozpočtu Královéhradeckého kraje musí být přidělená dotace za rok 2019 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2020 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté zrozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci). Zároveň Vás žádáme, abyste nezasílali kopie prvotních účetních dokladů.

Do 16. ledna 2020 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), zašle Příjemce „Avízo o čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019“ písemně na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce Příjemce. Formulář bude zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=2008).

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Pro více informací kontaktujte:

Štěpánka Konečná – tel: 495817573, e-mail: skonecna@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Kateřina Kolářová – tel: 725999517, e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení