Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2019

10. 9. 2019 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 9. 9. 2019 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, navýšení a přidělení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací programu Hospic pro rok 2019.

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy a dodatky jsou připraveny k podpisu vKISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu. Dodatky navýšení HOSPIC budou připraveny do 13. 9. 2019. Dle schválených dotací byly vytvořeny pro jednotlivé poskytovatele služeb příslušné dokumenty pro podpis:

2019 - Dodatek č.1 ke smlouvě MPSV – dotace

2019 - Dodatek č.1 ke smlouvě MPSV – příspěvek

2019 - Dodatek č.2 ke smlouvě MPSV – příspěvek

2019 - Dodatek č.2 ke smlouvě MPSV – dotace

2019 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK

2019 - Dodatek č.1 ke smlouvě HOSPIC -bude připraveno do 13.9.2019

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou. e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra. (Platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS)

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

• Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Smlouvy ve vlastním zájmu podepisujte co nejdříve, my postupně dle pořadí podpisů zajistíme kontrolu a předání k podpisu z naší strany a neprodleně k proplacení. Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení