Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb a služeb hospicové péče v roce 2019

29. 1. 2019 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 28. 1. 2019 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dotace programu Hospic pro rok 2019

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy budou připraveny k podpisu v KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu od 1. 2. 2019.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou. e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra. (Platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS)

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

• Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení