Výsledky 2. kola dotačního řízení pro podporu sociálních služeb z rozpočtu MPSV

15. 5. 2019 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 6. 5. 2019 navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších .

Dodatky Smluv jsou připraveny k elektronickému podpisu v KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách a již nejsou aktuální.

Pokud zjistíte chybu v údajích, dodatek nepodepisujte a kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou. e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení