Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2009/2010

31. 3. 2011 Autor: Daniel Horáček

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2009/2010 je vypracována na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK/19/1338/2011.

Soubory ke stažení