Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky

15. 10. 2018 Autor: Jana Šafářová

Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen „IDS IREDO“) je systém s jednotnými jízdními doklady pro všechny smluvní dopravce Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří provozují veřejnou autobusovou a regionální železniční dopravu.

Tarif IDS IREDO

Na linkách objednávaných Královéhradeckým a Pardubickým krajem, ale i na některých komerčních linkách dopravců platí tarif IREDO. Tarif IREDO je zónově relační tarif. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému tarifu podle nejkratší cesty. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou.

Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy přehledný, cestující si zjistí cenu jízdného na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce. Výchozí zóna je v mapce znázorněna červeným číslem v žlutém poli a bílá čísla v modrých polích znázorňují cenu obyčejného jízdného do stanovené cílové zóny. Tarifní mapky naleznete zde.

Sjednocením všech dopravců pod jeden tarif umožňuje cestujícímu využívat výhod při přestupech s možností si předplatit každodenní cesty do práce do škol a zapojit se do systému slev, které tarif nabízí. Výhodné slevy na jízdném lze využít v podobě 7 denních, 30 denních a 90 denních jízdních dokladů, a to i v kombinaci se žákovským a studenstkým jízdným. Od 01.01.2014 je pro plné využívání všech výhod tarifu IREDO zapotřebí vlastnit kartu bezkontaktní čipovou IREDO. Více informací o bezkontaktní čipové kartě naleznete zde.

Výhodné cestování v IDS IREDO také umožňuje síťová jízdenka, kterou lze využívat po celý den v rámci integrovaného území. Síťová jízdenka IREDO platí ve všech spojích zapojených do IREDO, a to v daný kalendářní den, pro který je zakoupena. Pro jednotlivce libovolného věku stojí síťová jízdenka 160 Kč. Síťová jízdenka pro dvojici libovolného věku + maximálně 3 děti do 15 let stojí 280 Kč. Dále lze zakoupit síťovou jízedenkyu pouze pro dítě, a to za 80 Kč nebo síťovou jízdenku pro skupinu až 4 osob libovolného věku za 400 Kč. Veškeré informace o síťových jízdenkách naleznete zde.

Správcem tarifu IREDO v Královéhradeckém a Pardubickém kraji je společnost OREDO s.r.o., která řeší tarifní politiku a v rámci projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“ také zajišťuje provoz odbavovacího systému s použitím bezkontaktní čipové karty IREDO. Více informací o společnosti OREDO naleznete zde.

Tarifní kalkulátor IREDO

Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky Cenu jízdného může cestující zjistit nejen z tarifních mapek, které jsou umístěny na zastávkách, ale také pomocí tarifního kalkulátoru. Tarifní kalkulátor je k dispozici ve dvou verzí, a to jako zónový kalkulátor a zastávkový kalkulátor. Tarifní kalkulátor ke zjištění ceny jízdného naleznete zde.

Callcentrum IREDO

Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky  491 580 333 je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 21:00, o víkendu a svátcích od 8:00 do 19:00.

Na této lince je možné zjistit informace o jízdních řádech, spojích, přestupů, návazností a aktuální situaci ve veřejné dopravě. Pracovníci Callcentra IREDO mohou také zajistit přestup v případě zpoždění Vašeho spoje. Dispečer Vaši žádost vyhodnotí a případně v přijatelným rozsahu zajistí pozdržení návazného spoje.

Mobilní aplikace IDS IREDO

Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky Mobilní aplikace IDS IREDO umožňuje sledovat příjezdy a odjezsy autobusových i vlakových spojů, jejich ktuální zpoždění a další návaznosti. Aplikaci lze stáhnout do chytrých telefonů s operačním systémem Android. Aplikaci stáhnete zde.

Aktuální polohy vlaků a autobusů

Aktuální polohy vlaků a utobusů lze sledovat zde.

Cestujte výhodně v integrovaném dopravním systému IREDO - propagační leták zde.


Důležité kontakty

Veškeré dotazy, náměty a připomínky nám můžete zasílat:

Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky  doprava@kr-kralovehradecky.cz

Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky   Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji

Integrovaný dopravní systém, tarif a smluvní přepravní podmínky  Odbor dopravy a SH, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové


Veškeré důležité dokumenty naleznete v příloze.
 

Soubory ke stažení