VÝBORY ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020-2024

24. 11. 2020 Autor: Ivana Nesvačilová

Obsah

 


Výbor kontrolní

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Dědeček Jaromír Ing. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro dopravu

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Dohnal Aleš předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Drejslová Jana Mgr. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro kulturu a památkovou péči

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Horáček Josef předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro regionální rozvoj

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Škop Jiří Mgr. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor finanční

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Maclová Anna Ing. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Grulich Jan Mgr. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Brykner Ladislav Ing. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor sociální

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Uchytil Miroslav Ing. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor zdravotní

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Kracíková Dana Ing. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Štěpán Jiří PhDr. Ph.D. předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail
       

 

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

zápisy z jednání

příjmení, jméno  
Vágner Dostálová Martina předseda

Tajemník:

příjmení, jméno, titul odbor telefon e-mail