Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti - zápisy z jednání

9. 11. 2020