V Hradci Králové vznikne Centrum pro podporu klientů se sluchovým postižením

1. 6. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila zahájení projektu na vznik Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením. To při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova vznikne za 48,4 milionu korun a bude sloužit jak lékařům, pedagogům, tak ke vzdělávání rodičů v českém znakovém jazyce.

„VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova jako jediná škola v Česku pomáhá dětem se sluchovou vadou od narození až po dospělost a také vzdělává tlumočníky českého znakového jazyka. Vybudováním Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením zkvalitníme služby, které škola nabízí, a to zejména služby rané péče a speciálního pedagogického centra. Dosud speciální pedagogové a jejich odborní spolupracovníci působili v provizorních podmínkách,“ uvedla náměstkyně pro školství Martina Berdychová.

Královéhradecký kraj vybuduje při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové specializované centrum pro klienty se sluchovým postižením. Nad stávajícím objektem mateřské školy vznikne přístavba s odbornými pracovnami, učebnou a hernou. Součástí projektu je vybavení nových prostor nábytkem i potřebnou elektronikou a také rekonstrukce rozvodů vody a sociálního zařízení ve školce a oprava přístupových cest k objektu.

„Škola už vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a v současné době probíhá vyhodnocování nabídek. Předpokládáme, že stavba centra by mohla začít během června. Náklady na stavební práce a nákup vybavení byly vyčísleny na 48,4 milionu korun. Realizátorem projektu je VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Administrátorem projektu bylo pověřeno Centrum investic, rozvoje a inovací,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Škole získala na vytvoření specializovaného centra příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21,8 milionu korun. Rada Královéhradeckého kraje na posledním zasedání doporučila zastupitelstvu poskytnout organizaci návratnou finanční výpomoc ve výši celkových nákladů na vznik centra.