Rada kraje jmenovala ředitele středních a speciálních škol i pedagogické poradny

1. 6. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Rada Královéhradeckého kraje jmenuje na základě výsledků konkurzních řízení 12 ředitelů středních a speciálních škol zřizovaných krajem a rovněž ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Královéhradeckého kraje.

„Rada kraje postupovala stejně jako ve dvou předešlých letech a vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek, kterým končí šestileté funkční období. Zároveň vyhlásila konkurzy na dvě školy, kde se současní ředitelé vzdali těchto vedoucích pracovních míst. Celkem tedy proběhlo 13 konkurzů. Ukončili jsme tak vlnu plošných konkurzů na ředitele škol a školských zařízení. Od loňského roku nově probíhá průběžné hodnocení ředitelů a předpokládám, že rada kraje bude mít v budoucnu dostatek podkladů k rozhodnutí na všech školách konkurzy plošně nevyhlašovat. V případě Střední školy řemeslné v Jaroměři konkurzní komise nedoporučila na pozici ředitele školy žádného z uchazečů. Na nejbližším zasedání rada vyhlásí nový konkurz na ředitele této školy,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a dodává, že všem vybraným ředitelům přeje v jejich budoucí práci hodně úspěchů. Velké poděkování patří ředitelkám a ředitelům, kteří ve své funkci již nepokračují, za jejich práci pro svoji školu, které věnovali kus svého života.

Na doporučení konkurzní komise Rada Královéhradeckého kraje jmenuje ředitele do následujících škol zřizovaných krajem:

s účinností od 1. července 2020:

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 – Mgr. Andrea Stonjeková

s účinností od 1. srpna 2020:

Základní škola a Praktická škola, Jičín – Mgr. Petr Novotný

Základní škola a Praktická škola, Broumov – Mgr. Petra Pancnerová

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné – Mgr. Zbyněk Rek

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 – Ing. Milan Maršík

Střední průmyslová škola, Střední oborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové – Mgr. Miroslav Tobyška

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje – Mgr. Soňa Holá

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř – Mgr. Karel Hübner

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 – Mgr. Pavlína Školníková

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 – Mgr. Ondřej Švanda

s účinností od 1. září 2020:

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – Mgr. Lenka Hubáčková

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 – Ing. Jan Opitz

Konkurzní komise pro jednotlivá konkurzní řízení postupovaly v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.