Dotační program pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012

30. 1. 2012 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami.

Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 24. února 2012 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Informace ke zpracování žádosti poskytují:

Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.

Soubory ke stažení

  • Zásdady dotačního programu (doc, 80 kB, 30.1.2012)

    Zásady dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012

  • Žádost o dotaci (xls, 341 kB, 30.1.2012)

    Dotační program pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012

  • Příloha č.3 k žádosti (doc, 41 kB, 30.1.2012)

    Příloha č.3 k Žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2012 (obsahová část)