OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

V rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a program tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa byl Evropskou komisí schválen dne 3.12.2007.
Tento program navazuje na iniciativu ES Interreg IIIB CADSES a proto je často pracovně nazýván Interreg IVB.


Podporovány jsou neinvestiční projekty.


Program se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.


Řídícím orgánem programu je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


OPNS obsahuje 5 priorit:

  • usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
  • zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
  • odpovědné užívání životního prostředí
  • zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
  • technická pomoc


Informace o vyhlašovaných výzvách

Dne 3.3.2008 byla vyhlášena 1. výzva Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, během níž bylo přijato 95 žádostí, z toho 20 žádostí nebylo způsobilých. Výzva trvala do 14.4.2008.

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo ve dnech 22. - 23.7.2008 v Badenu bylo schváleno 29 projektů předložených do 1. výzvy (některé podmínečně), z toho 21 projektů s českou účastí se zapojením 46 českých projektových partnerů. Žádný český partner nebyl vedoucím partnerem. Úspěšnost českých projektových partnerů - 49%.


Vyhlášení 2. výzvy dne 8.1.2009 předcházelo Partner Search Forum a předvyhlášení 2. výzvy (16. - 17.12.2008, Poznaň). Přijato bylo 179 žádostí, z toho 48 žádostí nebylo způsobilých. Způsobilých bylo 8 žádostí, u ostatních žádostí byla způsobilost podmínečná. Výzva trvala do 18.3.2009.

Na 5. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo ve dnech 12.-13.11.2009 v Budapešti, bylo schváleno 37 projektů předložených do 2. výzvy, z toho 29 projektů s českou účastí se zapojením 36 českých projektových partnerů (1 český vedoucí partner - Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, projekt CLUSTERS-CORD). Úspěšnost českých projektových partnerů - 22%.


Dne 15.3.2010 byla vyhlášena 3. výzva Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, během níž bylo přijato 136 žádostí, do 66 žádostí jsou zapojeni čeští projektoví partneři. Výzva trvala do 7.5.2010. Rovněž byla vyhlášena mimořádná výzva pro strategické projekty, tzv. "strategic call", žádosti na MMR ČR bylo možno předkládat do 17.9.2010.


4. výzva bude otevřena ve 23. týdnu (mezi 6.-10. červnem 2011) a uzavřena ve 41. týdnu (mezi 10.-14. říjnem 2011).

Jedná se o poslední výzvu, která bude v rámci tohoto programu otevřena!!!

K dispozici pro 4. výzvu budou finanční prostředky ve výši minimálně 20,7 mil EUR ze zdrojů ERDF. Další finanční prostředky by mohly být k dispozici v případě úspor z již schválených projektů.Odkazy na další informace

Aktuální výzvy, akce a další informace naleznete na webové adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-nadnarodni, dále také na webové adrese http://www.central2013.eu/ (anglicky).


Soubory ke stažení