OP INTERACT II

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Cílovými skupinami jsou evropské instituce a orgány zajišťující programy evropské územní spolupráce, tj. orgány programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.

Podporovány jsou neinvestiční projekty.

V rámci budoucího programu INTERACT II nebudou realizovány nové projekty.Cíle programu:

• zlepšení efektivnosti územní spolupráce

• přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce

• poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj

• zajištění přenosu inovacíOdkazy na další informace

Více informací naleznete na webové adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/interact-ii a na webové adrese http://www.interact-eu.net