Evropská unie, EHP, granty a dotace - Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:

Královéhradecký kraj zveřejnil další výzvu kotlíkových dotací 19OPK01. Celková alokace kolem pěti milionů korun je určena pro žadatele, kteří mají neekologický kotel již vyměněný. Podrobné informace a požadavky žadatelé najdou také na úřední desce kraje.

Registrace do pořadníku se uskuteční 15. května od 10 hodin prostřednictvím dotačního portálu na webových stránkách Královéhradeckého kraje. PROSÍME ŽADATELE, KTEŘÍ NEMAJÍ DOSUD VÝMĚNU KOTLE REALIZOVANOU, ABY SE DO TÉTO VÝZVY NEPŘIHLAŠOVALI.

Další výzvu pro příjem žádostí na kotlíkové dotace kraj plánuje vypsat ve třetím čtvrtletí letošního roku. Mezi žadatele bude rozděleno okolo 150 milionů korun!!! TATO VÝZVA BUDE URČENA PRO ŽADATELE, KTEŘÍ VÝMĚNU KOTLE TEPRVE PLÁNUJÍ, MAJÍ VÝMĚNU V REALIZACI NEBO TAKÉ PRO TY, KTEŘÍ KOTEL JIŽ VYMĚNILI (za splnění podmínek dané výzvy).

23.5.2019

Příprava další vlny kotlíkových dotací v kraji

Královéhradecký kraj uspěl s žádostí o poskytnutí 3. grantu kotlíkových dotací u Ministerstva životního prostředí. Zájemcům o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji bude v letech 2019 a 2022 rozděleno celkem přes 207 mil Kč.

28.3.2019

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové