Evropská unie, EHP, granty a dotace - Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:

Královéhradecký kraj zveřejnil další výzvu kotlíkových dotací 19OPK02. Tentokrát je to 150 000 000 Kč určených na výměny kotlů. Podrobné informace a požadavky žadatelé najdou také na úřední desce kraje nebo zde ve výzvě 19OPK02

Registrace do pořadníku se uskuteční 11. září 2019 od 10 hodin prostřednictvím dotačního portálu DOTIS na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

23.5.2019

Příprava další vlny kotlíkových dotací v kraji

Královéhradecký kraj uspěl s žádostí o poskytnutí 3. grantu kotlíkových dotací u Ministerstva životního prostředí. Zájemcům o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji bude v letech 2019 a 2022 rozděleno celkem přes 207 mil Kč.

28.3.2019

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové